builderall

Groep Waterland

Groep Waterland

In actie uit liefde voor het leven

Klimaatverandering

We weten intussen allemaal wat dit kan betekenen. Wereldwijd zijn de gevolgen al zichtbaar en ook hier in dit landje worden we geconfronteerd met hitterecords en plensbuien. Twee derde van de Nederlandse bevolking maakt zich zorgen! Klimaatneutraal leven, zo weten we, is de oplossing. Wat betekent dit, wat winnen we erbij, hoe kunnen we het zo snel mogelijk realiseren? Allemaal vragen die ons bezig houden. Het goede nieuws: er is nog tijd en technische oplossingen zijn er eigenlijk al op allerlei gebieden voor mobiliteit, voeding en consumptie.                                                

Met een klimaatneutraal leven valt veel te winnen op het gebied van gezondheid, levenskwaliteit en zeker ook voor de natuur. Die boodschap is motiverend. Een positief toekomstbeeld is essentieel voor ons allemaal, dus laten we aan de slag gaan. Uit liefde voor alle kinderen op deze mooie aardbol!

Wie we zijn

Oma’s for Future (OFF in het kort) wil zich -samen met andere organisaties- ervoor inzetten dat leven op deze aarde en in dit land ook in de toekomst goed mogelijk is. Daarvoor zijn aanpassingen nodig, dicht bij huis maar ook in de industrie, de landbouw. Dat gaat niet zonder krachtige besluiten in de politiek.  

De natuur heeft altijd voor ons gezorgd. Nu is het de hoogste tijd dat wij voor de natuur gaan zorgen” - David Attenborough

Wij vinden het belangrijk om vooral bij de generatie 50+ het klimaatbewustzijn te versterken:  juist in deze levensfase hebben de mensen vaak meer tijd en maken zij zich zorgen om de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. We willen informatie geven over zelfredzaamheid: wat kan ieder zelf oppakken en welke eisen gaan wij aan de politiek stellen, opdat een klimaatneutraal leven voor allen van ons mogelijk wordt. En vooral willen we mensen nieuwsgierig maken naar de toekomst, naar een klimaatneutraal leven, waar gaan we stap voor stap naartoe?

Simon

Ik ben zelf geregeld in het bos te vinden, en zie dan dat veel bomen het moeilijk hebben: stervende naaldbomen, verdrogende loofbomen. Een naar gezicht. Ik gun het de kinderen van nu dat die later ook kunnen genieten van mooie natuur: bomen, planten, dieren. En juist groeiende bomen spelen een grote rol bij het vertragen van de klimaatverandering. Ik begrijp dat jongeren ongeduldig, boos zijn: er gebeurt nog zo weinig dat goed is voor het klimaat.

Bijna 40 jaar geleden verzamelde mijn moeder haar plastic al apart, en zei: “het plastic bekertje spoel ik eerst even om voordat ik het wegdoe.” En 30 jaar geleden kwam een vriend van mijn zoon naar me toe en zei: "weet je Ines, wanneer ik met mijn ouders naar Griekenland vlieg zouden wij van het energie verbruik  daarvan een jaar lang ons huis kunnen verwarmen. Hoe lang hebben wij nog nodig om ons bewustzijn in daden om te zetten? Gelukkig worden de milieuwetten aangescherpt en de grote vervuilers aangepakt. Want het is inderdaad 5 voor 12.

Ines

Gabi

‘Oma’ zegt ze ‘we hebben naaimachines op school, we kunnen toch samen met BeVo een les geven over kleren repareren?’ Heerlijk zo’n vraag van je kleinkind! Ja, we moeten haast maken met het klimaatneutraal leven en we kunnen zo veel ook zelf doen. De meeste dingen die goed zijn voor het klimaat zijn ook nog eens goed voor onszelf, wat betreft levenskwaliteit, gezondheid en weerstand. Zeker in deze tijden niet te verwaarlozen factoren. Maar ook recyclen, upcyclen of repareren zoals Angelina voorstelt zijn prima acties die ook  helpen  om de vernieling van de natuur een halt toe te roepen. En als we ervoor gaan is dat een goed en solide signaal naar de politiek: Den Haag, doe er iets aan! We komen zo niet ver genoeg, we kunnen het niet betalen, neem de juiste maatregelen, we steunen een klimaatvriendelijke politiek.

OFF hoort bij de trits organisaties “… for Future”, die inmiddels wereldwijd opereren.  Het startschot is gegeven door de Zweedse activiste Greta Thunberg met Fridays for Future; OFF is opgericht  in Leipzig en heeft zich inmiddels verspreid naar andere landen. Neem gerust een kijkje op de ‘homepage’ van deze site! Vertalen kan makkelijk met Google Translate. En belangrijk: OFF is er niet alleen voor oma’s maar is bedoeld voor eenieder die zich wil inzetten.

Acties

Lokaal

We hebben ons met info-materiaal laten zien op weekmarkten in Monnickendam en in Purmerend, totdat corona weer toesloeg. Maar hierop komt een vervolg.

Ook zijn we van plan projectwerk op te pakken, dus ben je geïnteresseerd in onderwerpen zoals waterverbruik, plasticgebruik verminderen (desnoods zelf je tandpasta maken!), kleren upcyclen en repareren:  doe mee !

In het najaar

In het najaar -tijdens de internationale klimaatconferentie in Glasgow COP- zijn we van plan weer een regionale actie te organiseren. We denken aan een tentoonstelling in samenwerking met kinderen, een milieuquiz en films. We willen informatie over zelfredzaamheid van en met de Waterlanders delen en de aandacht vestigen op de conferentie. Voor deze actie zoeken we nog vrijwilligers !

In de krant

We laten van ons horen, op het moment zo veel mogelijk in de plaatselijke en regionale pers!  Misschien heeft u al één of meer van onze columns gelezen in Ons Streekblad of zien we elkaar voor een interview? Graag !

Tot nu toe in samenwerking  

We zijn erg gemotiveerd om “samen te spannen” met andere organisaties. Willen we de klimaat-verandering een halt toe roepen zal dat alleen mogelijk zijn als we met zo veel mogelijk mensen uit de gehele breedte van de bevolking, tussen de generaties en culturen, samen de handen uit de mouwen steken. En gelukkig bestaan er al zo veel goede initiatieven die het klimaat een warm hart toedragen!

Klimaatmarsen

In Lübeck en in Hamburg (Duitsland; september 2019) hebben we, vanuit Waterland, meegedaan met de  "Fridays for Future"-beweging. Vooral scholieren (maar ook een enkele (groot-)ouder!) die op vrijdagen voor het klimaat in actie komen (maar vanwege corona even niet) in vele steden, vooral in Duitsland. In de zomer van 2020 hebben we de groep Omas for Future in Waterland opgericht .

Artikel in het streekblad / Rodi

https://www.rodi.nl/regio/edam-volendam/180303/oma-s-for-future-opgericht-in-waterland-

Klimaatalarm 14 maart

Als Klimaatcoalitie Waterland (een samenwerkingsverband van verschillende regionale organisaties) hebben wij op 14 maart -kort voor de verkiezingen- het klimaatalarm in de regio Waterland georganiseerd. Zo werd er veel lawaai (en plezier) gemaakt in Broek in Waterland, Landsmeer en Monnickendam! Zelfs de kerkklokken in Broek en Monnickendam waren te horen!

Er is alarm geslagen onder de hoede van de nationale klimaatcrisiscoalitie, een platform van 10 NGO’s en ondersteund door tientallen organisaties. In het najaar is er weer een nationale actie gepland, hoogstwaarschijnlijk rond COP Glasgow. https://klimaatmars2021.nl

Klimaatalarm 14 maart

Van 7 graden naar plus 17

Klimaatalarm Waterland luidt noodklok voor het klimaat

'Je fiets versieren, een minuut stilte en lawaai maken": Klimaatmars 202

Artikel in het NoordHollands Dagblad

Artikel en Film bij NH Nieuws

In gesprek met Frank Evenblij op `You Tube`
Broeker Kerk

korte versie
lange versie

Van vervuilers naar formatie : Zet klimaat op 1

Op 10 juni hebben we meegewerkt aan, en meegefietst in de fietstocht van Milieudefensie. In 10 provincies is actie gevoerd met een bannerdrop bij een groot en vervuilend bedrijf. Vervolgens werd er naar Den Haag getrapt, met als doel in de politiek en met name in de kabinetsformatie te eisen dat klimaat op de eerste plaats komt. In Noord Holland is er van Tata Steel naar het Malieveld gefietst!

Actie 10 juni fietstocht naar den Haag

Meetfietsen met de jonkies

Actie voeren heeft effect
 

Klimaatrechtvaardigheid Nu

In het kader van de klimaatzomer in Alkmaar  hebben we in juni deelgenomen aan een mars door de binnenstad van Alkmaar, georganiseerd door de Klimaatcoalitie Alkmaar.

Tips voor een klimaatneutraal leven

We hebben hier ter informatie een aantal relevante sites van andere organisaties opgenomen, mocht je hier een aanvulling op hebben, we horen het graag!  

Contact

We zijn nog een klein groepje, en zouden hier in Waterland graag nog vijftigplussers erbij willen hebben. Dus wil je meedoen, meld je aan: heel mooi!

Publikaties

Columns

Opa's for FutureOma’s broertje op vakantieOpa's verjaardagBezoek van vriendenEen giraffe genaamd SophieHet klimaat in en om het huis

Artikel

Klimaatmarsen

Artikel in het streekblad/ Rodi

Actie 10 juni fietstocht naar den Haag

Meetfietsen met de jonkies

Actie voeren heeft effect

Klimaatalarm 14 maart

Van 7 graden naar plus 17

Klimaatalarm Waterland luidt noodklok voor het klimaat

'Je fiets versieren, een minuut stilte en lawaai maken": Klimaatmars 202

Artikel in het NoordHollands Dagblad

Artikel en Film bij NH Nieuws

In gesprek met Frank Evenblij op `You Tube`
Broeker Kerk

korte versie
lange versie

Contact naar ons

Zo kan je ons bereiken

Bitte lies vor dem Absenden diese wichtigen Informationen zum Datenschutz.

Je komt uit een andere regio?

Hier vind je de regiogroep in je buurt