builderall

Groep Waterland

Regiogroep Waterland

in actie uit liefde voor het leven

Klimaatverandering

Klimaatverandering: we weten intussen allemaal wat dit kan betekenen. Wereldwijd zijn de gevolgen al zichtbaar en ook hier in dit landje worden we geconfronteerd met hitterecords en plensbuien. Twee derde van de Nederlandse bevolking maakt zich zorgen! Klimaatneutraal leven, zo weten we, is de oplossing. Wat betekent dit, wat winnen we erbij, hoe kunnen we het zo snel mogelijk realiseren? Allemaal vragen die ons bezig houden. Het goede nieuws: er is nog tijd en technische oplossingen zijn er eigenlijk al op allerlei gebieden voor mobiliteit, voeding en consumptie.

Met een klimaatneutraal leven valt veel te winnen op het gebied van gezondheid, levenskwaliteit en zeker ook voor de natuur. Die boodschap is motiverend. Een positief toekomstbeeld is essentieel voor ons allemaal, dus laten we aan de slag gaan. Uit liefde voor alle kinderen op deze mooie aardbol!

Wie we zijn

Oma’s for Future (OFF in het kort) wil zich -samen met andere organisaties- ervoor inzetten dat leven op deze aarde en in dit land ook in de toekomst goed mogelijk is. Daarvoor zijn aanpassingen nodig, dicht bij huis maar ook in de industrie, de landbouw. Dat gaat niet zonder krachtige besluiten in de politiek.  

De natuur heeft altijd voor ons gezorgd. Nu is het de hoogste tijd dat wij voor de natuur gaan zorgen” – David Attenborough

Wij vinden het belangrijk om vooral bij de generatie 50+ het klimaatbewustzijn te versterken:  juist in deze levensfase hebben de mensen vaak meer tijd en maken zij zich zorgen om de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. We willen informatie geven over zelfredzaamheid: wat kan ieder zelf oppakken en welke eisen gaan wij aan de politiek stellen, opdat een klimaatneutraal leven voor allen van ons mogelijk wordt. En vooral willen we mensen nieuwsgierig maken naar de toekomst, naar een klimaatneutraal leven, waar gaan we stap voor stap naartoe?

Simon

Ik ben zelf geregeld in het bos te vinden, en zie dan dat veel bomen het moeilijk hebben: stervende naaldbomen, verdrogende loofbomen. Een naar gezicht. Ik gun het de kinderen van nu dat die later ook kunnen genieten van mooie natuur: bomen, planten, dieren. En juist groeiende bomen spelen een grote rol bij het vertragen van de klimaatverandering. Ik begrijp dat jongeren ongeduldig, boos zijn: er wordt nog zo weinig gedaan dat goed is voor het klimaat.

Ines

Bijna 40 jaar geleden verzamelde mijn moeder haar plastic al apart, en zei: “het plastic bekertje spoel ik eerst even om voordat ik het wegdoe.” En 30 jaar geleden kwam een vriend van mijn zoon naar me toe en zei: "weet je Ines, wanneer ik met mijn ouders naar Griekenland vlieg zouden wij van het energie verbruik  daarvan een jaar lang ons huis kunnen verwarmen."
Hoe lang hebben wij nog nodig om ons bewustzijn in daden om te zetten? Gelukkig worden de milieuwetten aangescherpt en de grote vervuilers aangepakt. Want het is inderdaad 5 voor 12.

Gabi

`Oma` zegt ze `we hebben naaimachines op school, we kunnen toch samen een les geven over kleren repareren in BeVo?` Heerlijk zo’n vraag van je kleinkind! Ja, we moeten haast maken met het klimaatneutrale leven en we kunnen zoveel ook zelf doen. De meeste dingen die goed zijn voor het klimaat zijn ook nog eens goed voor onszelf, wat betreft levenskwaliteit en gezondheid, belangrijk in deze tijden. Maar ook recyclen, upcyclen of repareren zoals Angelina voorstelt zijn prima acties om de vernieling van de natuur een halt toe te roepen. En als we ervoor gaan is dat een goed en solide signaal naar de politiek: Den Haag doe er meer aan!

OFF hoort bij de trits organisaties “… for Future”, die inmiddels wereldwijd opereren.  Het startschot is gegeven door de Zweedse activiste Greta Thunberg met Fridays for Future; OFF is opgericht  in Leipzig en heeft zich inmiddels verspreid naar andere landen. Neem gerust een kijkje op de hoofdpagina van OFF! Vertalen kan makkelijk met Google Translate. En belangrijk: OFF is er niet alleen voor oma’s maar is bedoeld voor eenieder die zich wil inzetten.

Acties

Lokaal

We hebben ons met info-materiaal laten zien op weekmarkten in Monnickendam en in Purmerend, totdat corona weer toesloeg. Maar hierop komt een vervolg.


Ook zijn we van plan projectwerk op te pakken, dus ben je geïnteresseerd in onderwerpen zoals waterverbruik, plasticgebruik verminderen (desnoods zelf je tandpasta maken!), kleren upcyclen en repareren:  doe mee!

Zomer - herfst   2022

Het kan weer, we zullen ons binnenkort laten zien op diverse markten in de regio en in Noord-Holland. We zijn druk bezig met de voorbereidingen. Samen met diverse organisaties zullen we marktkraampjes vullen met infomateriaal, recycle ideeën, spelletjes, quiz en ……….  alles rond het thema  klimaatverandering.

Ideeën zijn er genoeg, we willen vooral in het openbaar zichtbaar zijn, graag met de Waterlanders in contact komen en mensen overtuigen dat zij met een hart voor het klimaat voor beweging kunnen zorgen. Ook vinden we het heel belangrijk dat we ondanks alle zorgen om de planeet een positief toekomstbeeld kunnen delen. Verder willen we informatie over zelfredzaamheid met de Waterlanders uitwisselen. En vrijwilligers zijn altijd welkom!

In de krant


We laten van ons horen, op het moment zo veel mogelijk in de plaatselijke en regionale pers!  Misschien heeft u al één van onze Waterlandse klimaatverhalen of columns gelezen in Ons Streekblad of zien we elkaar voor een interview? Graag !

Klimaatverhalen uit Waterland

 Melkvee in de Noordmeer
 Iedere dag ‘Warmetruiendag’

 Marken in de Zon

In gesprek met Floor en Karlijn

Grootouders voor het Klimaat

Oma`s goede voornemen

 Even geen klimaat: kerstkoekjes

Oma-meeting in de Taunus

Jeppe en Jorrit

 Met de dominee naar Amsterdam

 Tweedehands ietsje wennen!

 Duurzaam: al sinds 1958!

Alles verdient een tweede leven

Samen leven in een landschap

 Op de markt in Monnickendam

 Sneeuwballen en Kattenstaarten

 Samen een kleine ecologische voetafdruk

 Het klimaat in en om het huis

 Een giraffe genaamd Sophie

Columns

Opa’s for Future
 Oma’s broertje op vakantie
Opa`s verjaardag
 Bezoek van vrienden

Tot nu toe in samenwerking

We zijn erg gemotiveerd om “samen te spannen” met andere organisaties. Willen we de klimaat-verandering een halt toe roepen zal dat alleen mogelijk zijn als we met zo veel mogelijk mensen uit de gehele breedte van de bevolking, van alle generaties en culturen, samen de handen uit de mouwen steken. En gelukkig bestaan er al zo veel goede initiatieven die het klimaat een warm hart toedragen!

Gemeenteraadsverkiezingen maart jl.

Onder het motto `fietsen voor het klimaat` hebben we diverse rondjes door Waterland getrokken met als steunpunten de kerken in de regio. Voor het gemeentehuis in Monnickendam hebben we dan gemeenschappelijk onze klimaatwensen overhandigd aan de wethouder Duurzaamheid van Waterland.

In geheel Nederland waren die dag klimaatcoalities actief om in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen het klimaat onder de aandacht te brengen.

Klimaatmars Amsterdam 6 november jl.

Op 6 november vond in Amsterdam een klimaatmars plaats met 40.000 deelnemers, een van de grootste ooit, een mars van de Dam naar het Westerpark met een spetterende podium afsluiting, https://klimaatmars2021.nl. In Waterland hebben we als Klimaatcoalitie met meerdere acties aandacht voor de mars geworven: een klimaatquiz met prijsvraag op meerdere plekken, een gefilmd interview door Frank Evenblij met de klimaatcoalities Hoorn,  Alkmaar en Waterland, er werden posters geplakt en er werd geflyerd in de gehele regio, en we hebben samen koffie gedronken in de Broeker kerk voor de fietstocht naar Amsterdam, het was uiterst gezellig!

Gemeenteraadsverkiezingen maart jl.

Waterland fietst voor het klimaat. Doe je mee?
Klimaatcoalitie Waterland overhandigt klimaatwensen aan wethouder
Laten we het klimaat een stem geven!

Klimaatmars Amsterdam 6 november jl.

Klimaatcoalitie Waterland op de barricade: ‘het is crisis!’

Klimaatmars in Amsterdam

De klimaatquiz


 Klimaatquiz bieb Monnickendam in aanloop naar klimaattop

 Prijsuitreiking Klimaatquiz Bernard Nieuwentijt College

Interview met Frank

 

In gesprek met Frank Evenblij en de drie Klimaatcoalities Alkmaar, Hoorn en Waterland, film op YouTube

korte versie

 lange versie

Interview omroep PIM

 

Waterlanders spelen de klimaatquiz

Van vervuilers naar formatie : Zet klimaat op 1

Op 10 juni hebben we meegewerkt aan, en meegefietst in de fietstocht van Milieudefensie. In 10 provincies is actie gevoerd met een bannerdrop bij een groot en vervuilend bedrijf. Vervolgens werd er naar Den Haag getrapt, met als doel in de politiek en met name in de kabinetsformatie te eisen dat klimaat op de eerste plaats komt. In Noord Holland is er van Tata Steel naar het Malieveld gefietst!

Klimaatrechtvaardigheid Nu

In het kader van de klimaatzomer in Alkmaar  hebben we in juni deelgenomen aan een mars door de binnenstad van Alkmaar, georganiseerd door de Klimaatcoalitie Alkmaar.

Actie 10 juni fietstocht naar Den Haag

 Meefietsen met de jonkies

 Actie voeren heeft effect

Westfriezen op de fiets naar Den Haag

Klimaatalarm 14 maart

Als Klimaatcoalitie Waterland, een samenwerkingsverband van verschillende regionale organisaties, hebben wij op 14 maart -kort voor de verkiezingen- het klimaatalarm in de regio Waterland georganiseerd. Zo werd er veel lawaai (en plezier) gemaakt in Broek in Waterland, Landsmeer en Monnickendam! Zelfs de kerkklokken in Broek en Monnickendam waren te horen!

Er is alarm geslagen onder de hoede van de nationale klimaatcrisiscoalitie, een platform van 10 NGO’s en ondersteund door tientallen organisaties.

Klimaatalarm 14 maart

Van min 7 graden naar plus 17

 Kerkklokken

Toekomstwensen van de oma’s

Artikelen in Ons Streekblad/Rodi

 Klimaatalarm Waterland luidt noodklok voor het klimaat

‘Je fiets versieren, een minuut stilte en lawaai maken’: Klimaatmars 2021

Artikel in het Noordhollands Dagblad

Landelijk ’Klimaatalarm’ luidt ook in Waterland: ’Het is niet vijf voor twaalf, het is half twee’

Artikel en Film bij NH Nieuws

Klimaatalarm in Waterland: minuut stilte, klokken luiden en lawaai

In gesprek met Frank Evenblij op `You Tube ` Broeker Kerk

lange versie

Klimaatmarsen 2020

In Lübeck en in Hamburg hebben we, vanuit Waterland, meegedaan met de  "Fridays for Future"-beweging. Vooral scholieren maar ook een enkele (groot)ouder die op vrijdagen voor het klimaat in actie komen in vele steden, maar vanwege corona even niet. In de zomer van 2020 hebben we de groep Omas for Future in Waterland opgericht.

Oprichting Oma`s for Future

Artikel in Ons Streekblad/Rodi

Tips voor een klimaatneutraal leven

We hebben hier ter informatie een aantal relevante sites van andere organisaties opgenomen, mocht je hier een aanvulling op hebben, we horen het graag!  

Contact

We willen nog groeien, en zouden hier in Waterland graag nog vijftigplussers erbij willen hebben. Dus wil je meedoen, meld je aan: heel mooi!

Contact naar ons

Zo kan je ons bereiken

Bitte lies vor dem Absenden diese wichtigen Informationen zum Datenschutz.

Je komt uit een andere regio?

Hier vind je de regiogroep in je buurt