builderall

Groep Waterland

Groep Waterland

In actie uit liefde voor het leven

Wie we zijn

Samen zijn we sterk

Oma’s for Future komt voort uit “Fridays for Future”, en is een beWEGing voor alle mensen (vrouw en man, in het bijzonder voor de generatie 50+!), die zich uit liefde voor onze prachtige aarde en voor de kinderen van deze wereld inzetten voor het behoud van de natuur en daarmee de basis voor ons leven en welzijn. Oma’s for Future is gestart in Leipzig en heeft zich ook naar andere landen verspreid.

Zo hebben we net als klein team groep Waterland opgestart om ons samen met anderen in te zetten voor het behoud van de levenskwaliteit voor de komende generaties.

„De grootste bedreiging voor onze aarde is het geloof, dat een ander haar wel zal redden”! *1

De vraag is wat we zelf kunnen ondernemen tegen klimaatverandering: het is immers de hoogste tijd. Deze klimaatcrisis/omslag moeten ook wij zien te stoppen, we willen niet wachten op de politieke besluitvorming.

Wat ons drijft/motiveert

We handelen uit liefde voor deze aarde (er is er maar één van) met alles wat daarop leeft (zeeën en oceanen, bossen, dieren en planten, mensen en volkeren), en voor onze kinderen en kleinkinderen.

En we zien dat de politiek, ook in Nederland, meestal traag is. Internationale afspraken komen moeizaam tot stand, en worden dan moeizaam of niet nageleefd.

We zijn wakker geschud door de klimaatverandering, die de laatste jaren wel erg duidelijk aan de gang is. Dat heeft nu al effect op de natuur: droogte en hittegolven, en dan juist heel veel regen; droge bodems of juist overstromingen; ongezonde, stervende bomen/bossen; vervuilde zeeën (denk aan ‘plastic soup’!) en een stijgend zeeniveau; onstuimiger weer en hevige stormen. En dicht bij huis: heerlijk geschaatst hebben we al jaren niet meer in Waterland!

Milieuorganisaties en gelukkig sommige politieke partijen kaarten dit aan. Vooral bij onze oosterburen komen de mensen zelf (in aantallen vooral de jongeren) in actie in de “Fridays for Future”-beweging.

Dat gebeurt ook in Nederland, maar er kan meer, daarvoor willen wij ons inzetten! Ons motiveert ook de uitspraak van veel wetenschappers, dat het nog niet te laat is (maar wel erg laat!) en dat eenieder van ons kan (of moet) bijdragen, door een klimaatvriendelijker leven te leven.

Corona

Nu hebben we allemaal te maken met de corona pandemie: binnen luttele weken ziet ons leven er grondig anders uit. Deze ziekte is nu levensbedreigend, en de politiek heeft vlot nieuwe prioriteiten gesteld: de gezondheid van de mens staat op één, niet de economie en welvaart. Bij de mensen zelf komt zo enorm veel creativiteit en energie vrij om met de veranderde omstandigheden om te gaan. Het kan dus ook heel snel anders!

Na de corona-‘lockdown’ moet de wereld weer gaan draaien. Daarvoor worden nu enorme sommen geld vrij gemaakt. Ook in Nederland zijn nu al veel stemmen te horen, die eisen dat de ter beschikking gestelde kredieten duurzaam worden ingezet: dat is nu nog eens goedkoper dan over een paar jaar, wanneer de aarde ‘op de intensive care ligt’.
 

Wij zijn uiterst gemotiveerd deze boodschap mee uit te dragen!
 

“Wie achteloos het virus doorgeeft, brengt het leven van de (groot)ouders in gevaar. Wie achteloos CO2 loslaat, brengt het leven van de (klein)kinderen in gevaar” *2
 

De jongere generaties worden nu gevraagd de ouderen te beschermen, laten wij dan ons steentje bijdragen aan een ook in de toekomst leefbare wereld voor diezelfde jongeren.

Onze activiteiten

We hebben alvast deelgenomen aan demonstraties van de "Fridays for Future"-beweging. Die worden iedere vrijdag gehouden (maar met corona even niet) in vele steden, vooral in Duitsland. Maar nu in Nederland:  hoe kunnen wij ons engageren en stappen  zetten, groot of klein? Er is van alles mogelijk, en we denken nu in twee richtingen: hoe kunnen we bereiken dat mensen zich bewuster worden van de klimaatveranderingen en hun aandeel erin, en welke concrete acties kunnen we zelf/privé inzetten? Ook kleine stappen zijn dan waardevol!

Bij bewustwording denken we bijvoorbeeld aan publicaties in de media, het verdelen van ‘flyers’ op markten, informatie-uitwisseling met de bezoekers en het breder bekend maken van onze beweging.

Concreet liggen ons op het moment verschillende thema’s aan het hart: hoe beperk je het gebruik van plastic of hoe stimuleer je het gebruik van hergebruikt plastic, en daarmee minder gebruik van olie en minder ‘plastic soup’; hoe kunnen we supermarkten en winkels “bewerken” om lokale(re) producten te verkopen    

(bijvoorbeeld: LIDL Oostenrijk wil niet langer per vliegtuig ingevlogen groenten en fruit aanbieden); hoe zorgen we ervoor dat onze kleding verantwoord(er) is: hoe (en waar) is het geproduceerd, is het ‘fair trade’ (is bijvoorbeeld de prijs reëel?), wat heb ik echt nodig en moet ik voor een ontbrekend knoopje/kapot ritsje alles weggooien? En groep Waterland mag een waterproject niet ontbreken: we onderzoeken hoe je je tuin zo duurzaam mogelijk gezond en nat houdt.

Doe jij mee?

Misschien heb je jezelf ook al afgevraagd hoe je concreet actief kunt worden? En heb je ideeën en acties, die je wilt omzetten? Lijkt dit je wat, denk dan mee, en neem graag contact met ons op! En: het geeft zeker voldoening iets te doen!    

Onze successen

We zijn van start gegaan als groep Waterland, als eerste in Nederland voor Oma’s (en opa’s) for Future. Maar we hopen van harte dat er meer groepen ontstaan, groeien. Wij beginnen alvast!


(*1) P. Swan
(*2) H.J. Schellnhuber

Contact naar ons

Zo kan je ons bereiken

Bitte lies vor dem Absenden diese wichtigen Informationen zum Datenschutz.

Je komt uit een andere regio?

Hier vind je de regiogroep in je buurt